Category: Multimedia

Final Cut Pro X 10.6.3

Final Cut Pro X là phần mềm biên tập phim chuyên nghiệp nhất mà Apple phát triển dành riêng cho người dùng Mac OS.

Apple Compressor 4.6.1

Apple Compressor được tích hợp chặt chẽ với Final Cut Pro để tăng sức mạnh và linh hoạt cho các chuyển đổi video của bạn. Giao...