Category: Plugins

Chuyên mục plugins dành cho Photoshop, Final Cut Pro, After Effecet, Illustrator, Premiere Pro

Waves 11 Complete v12.11.2020

Waves 11 Complete được cập nhật đảm bảo khả năng tương thích với các DAW và hệ điều hành mới nhất (bao gồm MacOS 10.15 Catalina),...

Red Giant Trapcode Suite 16.0.2

Red Giant Trapcode Suite 15 là plugin cho After Effect là một bộ gồm 11 công cụ cho đồ họa chuyển động 3D và hiệu ứng hình ảnh.