Category: Productivity

Wipr 1.30

Wipr chặn tất cả quảng cáo, trình theo dõi, công cụ khai thác tiền điện tử, cookie của Liên minh Châu Âu và thông báo GDPR,...

Scrivener 3.2.3

Scrivener là một studio dành cho văn bản rất đầy đủ, nó cho phép chúng ta thu thập thông tin, đề xuất các ý tưởng, phác...

iA Writer 5.6.13

iA Writer là một bộ công cụ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các ghi chú, bản nháp...

XMind ZEN 9.1.3

XMind ZEN là một công cụ lập bản đồ tư duy dựa trên cùng một dự án nguồn mở như XMind Pro. Nó hỗ trợ các...