Charles Web Proxy 4.2.7 cho Mac – Java HTTP proxy and monitor

Charles là một công cụ rất hữu ích cho việc debug hoặc test với các app/game mô hình client-server. Charles là một web proxy mà chạy trên máy tính của bạn, bạn có thể chỉnh sửa để web browser hoặc thiết bị ngoài truy cập vào internet qua máy tính của bạn, charles có thể theo dõi và hiển thị dữ liệu gửi đi và nhận về các request.

Charles Web Proxy cho Mac

Charles Web Proxy nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta có thể chỉnh sửa để web browser hoặc device bên ngoài truy cập vào internet thông qua máy tính của bạn. Charles có thể theo dõi và hiển thị dữ liệu gửi đi và nhận về các request.

Các tính năng

  • SSL Proxying: Xem các yêu cầu và phản hồi SSL trong văn bản thuần tuý
  • Băng thông: Điều chỉnh để mô phỏng các kết nối Internet chậm hơn bao gồm cả độ trễ
  • Gỡ lỗi AJAX: xem các yêu cầu và phản hồi của XML và JSON dưới dạng cây hoặc dưới dạng văn bản
  • AMF: xem nội dung của Flash Remoting / Flex Remoting
  • Yêu cầu lặp lại để kiểm tra các thay đổi phụ trợ
  • Chỉnh sửa yêu cầu để kiểm tra các đầu vào khác nhau
  • Điểm ngắt để chặn và chỉnh sửa yêu cầu hoặc phản hồi
  • Xác thực các phản hồi HTML, CSS và RSS / nguyên tử được ghi lại bằng trình xác thực W3C

Download Charles Web Proxy cho Mac

Charles Web Proxy 4.2.7

Charles Web Proxy 4.2.6

Bài viết liên quan:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments