CyberDuck 6.4.4 for Mac – Quản lý máy chủ và dịch vụ đám mây

CyberDuck là một trình duyệt máy chủ và trình duyệt lưu trữ đám mây dành cho Mac và Windows với sự hỗ trợ cho FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, OpenStack Swift, Backblaze B2, Microsoft Azure và OneDrive, Google Drive và Dropbox.

Kết nối với mọi máy chủ. Với giao diện dễ sử dụng, kết nối với máy chủ, chia sẻ tệp doanh nghiệp và lưu trữ đám mây. Bạn có thể tìm thấy hồ sơ kết nối cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ phổ biến.

Các tính năng

 • Sao chép tập tin trực tiếp giữa các máy chủ
 • Kéo và thả đến và từ trình duyệt để tải xuống và tải lên
 • Giao diện phác thảo của trình duyệt cho phép duyệt các cấu trúc thư mục lớn một cách hiệu quả
 • Xem trước nhanh các tệp với Quick Look. Nhấn phím cách để xem trước tệp tin như trong Finder.app
 • Chỉnh sửa bất kỳ tập tin với trình soạn thảo ưa thích
 • Nhanh chóng sao chép hoặc mở các URL HTTP tương ứng của một tệp được chọn
 • Cả Amazon CloudFront và Akamai mạng phân phối nội dung ( CDN ) có thể dễ dàng cấu hình
 • Kéo và thả bookmark vào Finder.app và thả các tập tin lên các bookmark để tải lên
 • Lịch sử các máy chủ truy cập với dấu thời gian truy cập lần cuối
 • Nhập Dấu trang từ các ứng dụng của bên thứ ba
 • Duyệt và di chuyển các tệp của bạn nhanh chóng trong trình duyệt với tính năng bộ nhớ đệm
 • Đồng bộ hóa cục bộ với các thư mục từ xa (và ngược lại)
 • Tất cả các mật khẩu được lưu trữ trong hệ thống Keychain
 • Mã hóa mật khẩu giới hạn quyền truy cập vào tài khoản
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt

Download CyberDuck for Mac mới nhất

CyberDuck 6.4.4

Bài viết liên quan:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments