JetBrains CLion 2019.3.5 cho Mac – IDE đa nền tảng cho C và C++

JetBrains Clion cho Mac là một IDE mạnh mẽ giúp bạn phát triển C và C++, nâng cao năng suất của bạn với trình chỉnh sửa thông minh, đảm bảo chất lượng mã, tái cấu trúc tự động và tích hợp sâu với hệ thống xây dựng CMake.

JetBrains CLion 2019 cho Mac

JetBrains CLion giúp các nhà phát triển tạo mã sạch với trình chỉnh sửa mã thông minh và phân tích mã nhanh, các công cụ tự động hoàn thành các dòng, định dạng mã. Điều này cho phép người dùng hiểu sâu hơn về mã của họ để họ có thể nâng cao năng suất của họ.

Tính năng

  • CLion làm việc với các mô hình dự án cơ sở dữ liệu CMake, Gradle và biên dịch
  • Có thể viết code nhanh hơn bạn nghĩ, định dạng và chế độ xem với thông tin chi tiết về mã.
  • Tạo mã cho bạn từ getters / setters đến các mẫu phức tạp hơn và tái cấu trúc mã
  • Phân tích tĩnh (bao gồm DFA) cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ
  • Sử dụng giao diện người dùng gỡ lỗi với GDB hoặc LLDB làm phụ trợ
  • Sử dụng tích hợp Valgrind Memcheck và Google Sanitators để phát hiện lỗi bộ nhớ
  • Hỗ trợ CMake với việc tạo mã, hoàn thành và cập nhật mục tiêu tự động
  • Cung cấp giao diện hợp nhất cho hầu hết các VCS phổ biến Subversion, Git, GitHub…
  • Cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho ngôn ngữ CMake, Python, các công nghệ web phổ biến
  • Làm việc với cấu hình định dạng .clang và đề xuất chuyển sang ClangFormat

Download JetBrains CLion 2019 cho Mac mới nhất

JetBrains CLion 2019.3.5 Full

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments