JetBrains DataGrip 2019.3.4 cho Mac – Công cụ thiết kế SQL

JetBrains DataGrip cho Mac là công cụ phát triển Database. Nó hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperQuery, Apache Derby và H2.

JetBrains DataGrip 2019 cho Mac

Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó thông qua DataGrip. Đối với bất kỳ công cụ được hỗ trợ nào, nó cung cấp nội quan cơ sở dữ liệu và các công cụ khác nhau để tạo và sửa đổi các đối tượng.

Tính năng

 • Trình chỉnh sửa dữ liệu cho phép bạn thêm, xóa, chỉnh sửa và sao chép các hàng dữ liệu
 • Điều hướng nhanh đưa bạn đến một đối tượng độc lập cho dù nó vừa được tạo
 • Giải quyết chính xác tất cả các tham chiếu trong mã SQL và giúp bạn cấu trúc lại chúng
 • Bao gồm trình chỉnh sửa mã giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn
 • Cung cấp hoàn thành mã nhận biết lược đồ, theo ngữ cảnh, giúp bạn viết mã nhanh hơn
 • Giúp bạn tạo mã để thay đổi các đối tượng như bảng, cột, v.v., dựa trên UI
 • Phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong mã SQL và gợi ý các tùy chọn tốt nhất
 • Giải quyết chính xác tất cả các tham chiếu trong tệp SQL của bạn
 • Bảng điều khiển truy vấn thông minh để chạy các truy vấn nhanh chóng
 • Giao diện người dùng chuyên dụng để nhập tệp CSV và TSV vào cơ sở dữ liệu
 • Xuất theo nhiều định dạng văn bản bao gồm CSV, JSON, XML và HTML
 • Hỗ trợ chạy các truy vấn SQL được tham số hóa một cách tốt nhất
 • Cung cấp giao diện hợp nhất với Subversion, Git và GitHub, CVS…
 • DataGrip đã hỗ trợ cho DEFINERthuộc tính trong MySQL và MariaDB

Download JetBrains DataGrip 2019 cho Mac mới nhất

JetBrains DataGrip 2019.3.4 Full

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments