JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2019.3.4 cho Mac – Bộ Java IDE

JetBrains IntelliJ IDEA cho Mac là ứng dụng phát triển các ứng dụng java, Groovy, Scala hoặc các ứng dụng Android. Ứng dụng cung cấp đầy đủ các công cụ hiện đại để nâng cao hiệu suất.

JetBrains IntelliJ IDEA 2019 cho Mac

JetBrains IntelliJ IDEA đi kèm với rất nhiều công cụ tích hợp giúp phát triển phần mềm hiệu quả và chính xác hơn. Nó cũng có một trình soạn thảo nâng cao, cung cấp cho người dùng một công cụ hỗ trợ mã hóa trơn tru và liền mạch để làm việc với HTML và CSS.

Các tính năng

  • Đi kèm với trình dịch ngược được tích hợp sẵn cho các lớp Java
  • Tận dụng hỗ trợ mã hóa thông minh khi chỉnh sửa SQL trong một giao diện trực quan
  • Hỗ trợ các máy chủ ứng dụng chính: Tomcat, JBoss, WebSphere, WebLogic, Glassfish
  • Cung cấp một cửa sổ công cụ chuyên dụng cho phép bạn kết nối với các máy Docker
  • Cung cấp hỗ trợ cho các frameworks công tác phía trước và phía máy chủ phổ biến nhất.
  • Mã hóa mở rộng cho Spring, Java EE, Grails, Play, Android, GWT, Vaadin, Thymeleaf, React, AngularJS
  • Nhiều ngôn ngữ khác hỗ trợ như Groovy, Kotlin, Scala, JavaScript, TypeScript và SQL
  • Cung cấp giao diện hợp nhất bao gồm Git, SVN, Mercurial, CVS, Perforce và TFS
  • Kiểm tra và sửa chữa nhanh nó sẽ hiển thị lỗi để bạn kiểm tra và sửa nó

Download JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate cho Mac mới nhất

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2019.3.4 Full

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments