JetBrains PhpStorm 2019.3.4 cho Mac – Trình soạn thảo PHP

JetBrains PhpStorm cho Mac là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) sáng tạo dựa trên Java được JetBrains thiết kế cho PHP và cho phép các nhà phát triển viết code bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm CSS, HTML5, JavaScript và Emmet.

JetBrains PhpStorm cho Mac

PhpStorm là một nền tảng bao gồm tất cả, cung cấp một loạt các tính năng tiên tiến. Nó là một IDE dựa trên dự án được thiết kế cho các lập trình viên có kinh nghiệm muốn phát triển các nền tảng chuyên nghiệp và các ứng dụng lớn.

Tính năng

  • Trình chỉnh sửa mã PHP thông minh với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Kiểm tra mã xác minh mã của bạn khi bạn nhập và kiểm tra toàn bộ dự án
  • Giúp bạn lấy mã hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian khi làm việc với các dự án lớn
  • Bao gồm tất cả các tính năng của WebStorm liên quan đến HTML, CSS và JavaScript
  • Cung cấp trải nghiệm hợp lý cho phát triển ngôn ngữ mới như TypeScript, CoffeeScript và Dart
  • Đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán trên git, GitHub, SVN, Mercurial và Perforce
  • Cung cấp các công cụ và tính năng hỗ trợ mã để làm việc với cơ sở dữ liệu và SQL
  • Thực hiện nhiều tác vụ thông thường ngay từ IDE với sự hỗ trợ cho hỗ trợ Vagrant, Docker
  • Xác định vị trí mã chết nhanh chóng và thông minh trong toàn bộ dự án đang làm
  • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu mới: Greenplum, Vertica và Apache Hive

Download JetBrains PhpStorm 2019 cho Mac

JetBrains PhpStorm 2019.3.4 Full

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments