JetBrains PyCharm Pro 2019.3.4 cho Mac – Lập trình Python

JetBrains PyCharm Pro cho Mac là một IDE thông minh nhất trong Python. Tận hưởng sự phát triển hiệu quả của Python, Django và Web với PyCharm.

JetBrains PyCharm Pro cho Mac

Trình chỉnh sửa mã thông minh của PyCharm cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho Python, JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, CSS, các ngôn ngữ phổ biến khác. Tận dụng lợi thế của việc hoàn thành mã với nhận dạng ngôn ngữ, phát hiện lỗi và sửa mã nhanh chóng!

Với PyCharm, các nhà phát triển được hỗ trợ bởi một nền tảng thông minh hỗ trợ họ khi hoàn thành mã, kiểm tra, xác định lỗi, sửa lỗi nhanh và hơn thế nữa.

Các tính năng

  • Cung cấp hỗ trợ cho Python, JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, CSS
  • Sử dụng tìm kiếm thông minh để chuyển đến bất kỳ lớp, tệp nào
  • Tái cấu trúc mã của bạn theo cách thông minh, với nhiều tính năng
  • Sử dụng trình gỡ lỗi mạnh mẽ với giao diện người dùng cho Python và JavaScript
  • Truy cập Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL và các cơ sở dữ liệu khác
  • Hợp nhất để làm việc với các hệ thống Git, SVN, Mercurial hoặc các phiên bản khác
  • Cung cấp hỗ trợ framework như Django, Flask, Google App Engine, Pyramid
  • Tích hợp Conda riêng biệt cho mỗi dự án giúp bạn dễ dàng tạo và chọn môi trường phù hợp
  • Cung cấp hơn 50+ plugin IDE mạnh mẽ và được cập nhật miễn phí
  • Nó hỗ trợ Pandas, Numpy, Matplotlib và các thư viện khoa học khác

Download JetBrains PyCharm Pro cho Mac mới nhất

JetBrains PyCharm Pro Full 2019.3.4 Full

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments