Abobe Illustrator CC 2018 v22.1.0 bản quyền mới nhất

Abobe Illustrator CC 2018 là phần mềm đồ họa cho phép bạn tạo ​​biểu tượng, bản vẽ, kiểu chữ và minh hoạ cho in, web, video và di động.