Adguard 2.7.0

Adguard phần mềm chặn quảng cáo tốt nhất trên macOS giúp loại bỏ tất cả các quảng cáo gây khó chịu và các trang web độc hại.