Adobe After Effects CC 2018 v15.1.2 bản quyền mới nhất

Adobe After Effects CC 2018 phần mềm làm hiệu ứng cho video tốt nhất hiện nay với rất nhiều tính năng mới được cập nhật.