Adobe Audition CC 2018 v11.1.0.184 – Chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp

Adobe Audition CC 2018 cho macOS phần mềm xử lý âm thanh chuyên nghiệp nhất hiện nay.