AirParrot 2.7.3 – Chia sẻ nội dung không dây từ bất kỳ thiết bị nào

AirParrot bạn có thể truyền trực tiếp những gì trên máy Mac sang TV và thông qua Apple TV hoặc máy tính chạy Reflector.