Alien Skin Exposure X3 3.5.5.151 – Chỉnh màu sắc ảnh

Alien Skin Exposure X3 là một plugin dành cho Photoshop và Lightroom giúp bạn chỉnh sửa màu sắc ảnh nhanh chóng và đơn giản.