AnyTrans for iOS 8.5.0 – Quản lý iOS toàn diện trên Mac

AnyTrans for iOS là ứng dụng quản lý iPhone, iPad, iPod với giao diện thân thiện giúp bạn quản lý mọi dữ liệu một cách an toàn và nhanh chóng.