Apple Motion 5.6.1

Apple Motion là bộ công cụ xử lý video tiên tiến của Apple được tích hợp liền mạch với Final Cut Pro.