Aurora HDR 2019 1.0.0.6432 – Chỉnh sửa ảnh HDR chuyên nghiệp

Aurora HDR 2018 là ứng dụng được đánh giá tốt nhất năm 2017 trong việc chỉnh sửa ảnh HDR với đầy đủ các tính năng tiên tiến nhất.