Camtasia 2019.0.8 for Mac – Quay màn hình tốt nhất cho Mac

Camtasia 2019 cho Mac giúp bạn ghi lại màn hình trên Mac dễ dàng hơn với tính năng mạnh mẽ và công cụ chỉnh sửa video...