Capture One 22 Pro 15.2.1.14

Capture One 21 Pro là phiên bản mới nhất hiện tại mang đến các tính năng mạnh mẽ hơn, chỉnh sửa nhanh và tốc độ hơn...