Glyphs 2.6.5 – Công cụ thiết kế và chỉnh sửa font chữ trên Mac

Glyphs là phần mềm thiết kế font chữ và chỉnh sửa font chữ tuyệt vời dành cho các nhà thiết kế font chữ.