Comic Life 3.5.8 – Phần mềm tạo truyện tranh dễ dàng trên Mac

Comic Life for Mac là phần mềm tạo truyệ tranh dễ dàng và đơn giản giúp bạn tạo ra những câu chuyện tuyệt vời.