CrossOver 21.0

CrossOver cho Mac là phần mềm hỗ trợ chạy phần mềm Windows trên Mac một cách dễ dàng và đơn giản nhất.