CyberDuck 6.4.4 for Mac – Quản lý máy chủ và dịch vụ đám mây

CyberDuck là phần mềm quản lý máy chủ, server, hosting với các truy cập kết nối để quản lý tập tin nhanh chóng và hiệu quả.