Movist Pro 2.2.18 – Ứng dụng xem phim cho Mac tốt nhất

Movist Pro là một trình phát phim dễ sử dụng và mạnh mẽ. Bạn có thể chọn QuickTime hoặc FFmpeg làm bộ giải mã cho mỗi...