Mate Translate 7.0.1 – Ứng dụng dịch ngôn ngữ thông minh cho Mac

Mate Translate là ứng dụng dịch ngôn ngữ hàng đầu dành cho người dùng macOS với rất nhiều công cụ và tính năng thông minh.