Renamer 6.0.1 – Ứng dụng đổi tên file hàng loạt cho Mac

Renamer tương tự như A Better Finder Rename là ứng dụng giúp bạn đổi tên file hàng loạt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Renamer...