Downie 3.9.11 – Tải video từ Youtube, Facebook trên Mac

Downie là phần mềm hỗ trợ bạn tải video từ Youtube, Facebook, Vimeo và hàng nghìn trang web khác về Mac một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.