Davinci Resolve Studio v16.2.5 – Dựng phim chuyên nghiệp trên Mac

Davinci Resolve Studio công cụ chỉnh sửa màu, làm phim chuyên nghiệp dành cho macOS với các công cụ chuyên nghiệp.