Alien Skin Exposure X4 Bundle 4.5.6.130 cho macOS

Alien Skin Exposure X4 Bundle cho macOS là một plugin chỉnh màu sắc ảnh chuyên nghiệp rất tốt hiện nay tích hợp cho PTS và Lightroom.