Hướng dẫn cách hiển thị file và thư mục ẩn trên Mac

Bạn đang tìm cách để hiển thị file ẩn hoặc thư mục ẩn trên Mac mà không biết cách. Đây là hướng dẫn cho bạn.