Hướng dẫn sửa file host trên Mac OS một cách đơn giản nhất

Việc chỉnh sửa file host trên macOS cũng như tương tự trên Windows và đây là bài viết hướng dẫn các bạn sửa file host trên macOS dễ nhất.