ABBYY FineReader OCR Pro 12.1.14 – Chuyển tài liệu sang văn bản

ABBYY FineReader OCR Pro cho Mac là phần mềm chuyển tài liệu như file hình ảnh, pdf sang Word, Exel.