Folx Pro 5.26

Folx Pro là phần mềm tăng tốc download trên Mac tốt nhất hiện nay nó giống như IDM trên Windows nhưng với nhiều tính năng hơn.