Hướng dẫn bật Anywhere trên macOS 10.12 và 10.13

Bật Anywhere trên macOS để có thể dễ dàng cài đặt phần mềm bên ngoài App Store mà không bị lỗi hoặc không cài đặt được.