iStatistica 5.1

iStatistica là phần mềm giám sát hệ thống macOS thông minh hiển thị chi tiết các thông tin cần thiết trên màn hình.