Sửa lỗi không mở được Mail trên MacOS High Sierra

Bạn đang dùng macOS và gặp lỗi không mở được mail nhận được thông báo lỗi “Mail quit unexpectedly”