iExplorer 4.3.8 – Trình quản lý thiết bị iOS toàn diện

iExplorer là phần mềm quản lý thiết bị iOS toàn diện với rất nhiều tính năng giúp quản lý iPhone, iPad nhanh chóng.