Pixelmator Pro 2.3.8

Pixelmator Pro cho Mac là công cụ chỉnh sửa thông minh được đánh giá khá tốt hiện nay và rất dễ sử dụng.