Plugin Infinite Color Panel for Photoshop cho macOS

Infinite Color Panel cho macOS là một plugin cực tốt dành cho các bạn thường xuyên blend màu ảnh.