Kolor Autopano Giga 4.4.1 Final – Tạo ảnh toàn cảnh

Kolor Autopano Giga là phần mềm tạo hình ảnh toàn cảnh với rất nhiều tính năng độc đáo để tạo ra hàng loạt ảnh nhanh chóng.