Magic Retouch Pro 4.2 cho Mac – Plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Magic Retouch Pro cho Mac là một plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với nhiều tính năng tiên tiến như chỉnh sửa da, thay đổi màu sắc da.