Tagged: music

Boom 3D 1.3.14

Boom 3D là ứng dụng tăng chất lượng âm thanh tốt nhất cho người dùng Mac với rất nhiều các tính năng tiên tiến.

SoundSource 5.3.11

SounceSource cho phép bạn điều chỉnh thiết bị đầu vào, đầu ra, hiệu ứng âm thanh và cài đặt âm lượng chỉ trong giây lát, ngay...

AVTouchBar 3.0.7

AVTouchBar là một ứng dụng hiển thị Visualizer cho thanh Touch Bar. Nó bao gồm các tính năng như gradient tùy chỉnh, cử chỉ thanh cảm...