PDF Squeezer 4.3.2

PDF Squeezer là một công cụ nén PDF dễ sử dụng. Nó giảm kích thước của các tài liệu PDF lớn bằng cách nén hình ảnh...