Things 3.15.16

Things for macOS là phần mềm quản lý công việc cực kỳ hiệu quả với các ghi chú thông minh và bắt mắt.