Vinegar – Tube Cleaner 2.0.5

Vinegar là một tiện ích mở rộng của Safari thay thế trình phát YouTube bằng một thẻ video HTML tối thiểu. Nó loại bỏ quảng cáo, ngăn theo dõi, khôi phục chế độ ảnh trong ảnh và giữ cho video phát trong nền.

YouTube chứa đầy quảng cáo đầu video, chặn chế độ Picture-in-Picture và âm thanh nền trong số những điều khó chịu khác.

Một tiện ích mở rộng Safari mới có tên Vinegar nhằm mục đích khắc phục các sự cố khó chịu nhất của YouTube trên iPhone, iPad và Mac Safari. Với tiện ích mở rộng này, người dùng có thể thay thế trình phát YouTube gốc bằng thẻ video HTML gốc trên cả YouTube.com và các trang web khác có nhúng video YouTube. Làm như vậy sẽ mang lại một số cải tiến cho trải nghiệm YouTube.

Có gì mới
Phiên bản 2.0.5:
Changes to embedded videos:
– Use the YouTube thumbnail as the video’s “poster.”
– No more YouTube-branded play buttons.
– Added a title bar when the video is not playing.
– You can also click on the title bar to go to the original YouTube page.

Khả năng tương thích
macOS 11.0 trở lên.

Ảnh chụp màn hình

Vinegar - Tube Cleaner

Download Vinegar – Tube Cleaner 2.0.5

Bài viết liên quan:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments