WiFiSpoof 3.8.3

WiFiSpoof

WiFiSpoof là công cụ mạng hệ thống cuối cùng cung cấp tổng quan nhanh về trạng thái hiện tại của các thiết bị mạng Mac của bạn.

Nhanh chóng kiểm tra thiết lập mạng hiện tại của bạn bao gồm:

  • Dễ dàng xem tất cả các giao diện mạng có sẵn
  • Địa chỉ MAC hiện tại
  • Địa chỉ MAC của phần cứng hệ thống
  • Kết nối Wi-Fi hiện tại BSSID, SSID, Security, Channel, RSSI, Noise, Tx Rate và MCS Index
  • Dữ liệu nhà cung cấp thẻ Wi-Fi hiện tại
  • Giả mạo địa chỉ MAC*
  • Hỗ trợ quy tắc nâng cao để thay đổi kết nối Wi-Fi*
  • Tra cứu OUI ngược (dễ dàng cập nhật cơ sở dữ liệu có sẵn trong tùy chọn)

Khả năng tương thích: OS X 10.11 trở lên, bộ xử lý 64 bit
Trang chủ: https://wifispoof.com/

WiFiSpoof - Thay đổi địa chỉ Mac trên MacOS

Link tải WiFiSpoof 3.8.3 mới nhất

Bài viết liên quan:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments